23Maj2018

! RODO

Posted by admin under: Bez kategorii.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH …

Komentowanie nie jest możliwe 

7Maj2018

Przetarg na roboty remontowe polegające na wymianie opraw oświetleniowych

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe polegające na wymianie opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, wg zestawienia:

1. Korczaka 11, 17, 19, 21, 31 – 108 szt.
2. Stacyjna 55 – 28 szt.

Termin wykonania robót do 30.11.2018r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę opraw oświetleniowych” w terminie do dnia 24.05.2018r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) do dnia 24.05.2018r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 14.05.2018r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2018r w biurze Spółdzielni o godz. 1045.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

7Maj2018

Przetarg na roboty malarskie

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty malarskie wg zestawienia:

Malowanie klatek schodowych w budynkach:
Romanówka 8 – 4 klatek schodowych
Korczaka 21 – 4 klatki schodowe
Stacyjna 55 – 4 klatki schodowe

Termin wykonania robót do 30.11.2018r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty malarskie” w terminie do dnia 24.05.2018r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące zł) do dnia 24.05.2018r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 14.05.2018r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2018r w biurze Spółdzielni o godz. 1015.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

7Maj2018

Przetarg na wykonanie robót remontowych nawierzchni dróg

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na wykonanie robót remontowych nawierzchni dróg, chodników i parkingów o powierzchni – ok. 560,0 m2 zlokalizowanych na terenie osiedli mieszkaniowych.

Termin wykonania robót do 30.11.2018r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty drogowe” w terminie do dnia 24.05.2018r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tyś. zł) do dnia 24.05.2018r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 14.05.2018r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2018r w biurze Spółdzielni o godz. 1030.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

7Maj2018

Przetarg na roboty remontowe elewacyjne

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe elewacyjne w budynkach zlokalizowanych na terenie osiedla Stacyjna wg zestawienia:

1. Stacyjna 49 – ok. 930,0 m2
2. Stacyjna 57 – ok. 730,0 m2
3. Stacyjna 67 – ok. 730,0 m2

Termin wykonania robót do 30.10.2018r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty remontowe elewacyjne na osiedlu Stacyjna” w terminie do dnia 24.05.2018r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 15000,00 zł (piętnaście tyś. zł) do dnia 24.05.2018r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 14.05.2018r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2018r w biurze Spółdzielni o godz. 1100.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

2Sierpień2017

Przetarg na wymianę sieci wodociągowej

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na wymianę sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Trąbkach wraz z przyłączami do 7 budynków.

Termin wykonania robót do 30.09.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę sieci wodociągowej” w terminie do dnia 10.08.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 8000,00 zł (osiem tyś. zł) do dnia 10.08.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 01.08.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 10.08.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1015.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

6Czerwiec2017

Przetarg na roboty remontowe elewacyjne

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe elewacyjne w budynkach zlokalizowanych na terenie osiedli Kościuszki II i Trąbki wg zestawienia:

I. Roboty remontowe elewacji – ok. 1020,0 m2
II. Remonty tarasów – ok. 35,0 m2
III. Remont balkonów – ok. 170,0 m2

Termin wykonania robót do 30.10.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty remontowe elewacyjne na osiedlach Trąbki i Kościuszki II” w terminie do dnia 13.06.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tyś. zł) do dnia 13.06.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 05.06.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 13.06.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1100.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

6Czerwiec2017

Przetarg na roboty remontowe elewacyjne

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe elewacyjne w budynkach zlokalizowanych na terenie osiedli Stacyjna i Kościuszki II wg zestawienia:

I. Roboty remontowe elewacji – ok. 1150,0 m2
II. Remonty tarasów – ok. 100,0 m2

Termin wykonania robót do 30.10.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty remontowe elewacyjne na osiedlach Stacyjna i Kościuszki II” w terminie do dnia 13.06.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tyś. zł) do dnia 13.06.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 06.06.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 13.06.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1045.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

6Czerwiec2017

Przetarg na roboty drogowe

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty drogowe wg zestawienia:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dróg i parkingów o powierzchni – ok. 680,0 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodników – ok. 135,0 m2

Termin wykonania robót do 30.11.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty drogowe” w terminie do dnia 13.06.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tyś. zł) do dnia 13.06.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 05.06.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 13.06.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1030.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

16Maj2017

Przetarg na roboty remontowe polegające na wymianie opraw oświetleniowych

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe polegające na wymianie opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, wg zestawienia:

1. Korczaka 15, 33 – 48 szt.
2. Romanówka 12,22, 24 – 66 szt.
3. Nadwodna 10 – 7 szt.
4. Stacyjna 47, 63 – 24 szt.
5. Warszawska 40, 44 – 60 szt.

Termin wykonania robót do 30.11.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę opraw oświetleniowych” w terminie do dnia 24.05.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) do dnia 24.05.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 15.05.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1030.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

Kalendarz

Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
« maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Kategorie