20Luty2017

Przetarg na remont balkonów

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na remont balkonów w ilości 16 szt. wraz z wymianą balustrad w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 36 w Garwolinie

Termin wykonania robót do 30.06.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont balkonów budynku przy ul. Warszawskiej 36 w Garwolinie” w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2

  2. Wpłata wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tyś. zł) do dnia 28.02.2017 r. do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Odział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 20.02.2017 r. i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

  1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

  2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 28.02.2017 r. w biurze Spółdzielni o godz. 1015.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

 

Komentowanie nie jest możliwe 

1Styczeń2017

Nowy – Regulamin Porządku Domowego

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie informuje, że od 01 stycznia 2017r. obowiązuje nowy „Regulamin Użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie” uchwalony uchwałą Nr 16/2016 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2016r.

Treść nowego regulaminu dostępna jest pod adresem: Reglamin

Komentowanie nie jest możliwe 

11Maj2016

Przetarg na roboty remontowe – wymianie opraw oświetleniowych na klatkach

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe polegające na wymianie opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, wg zestawienia:

1. Korczaka 11 – 18 szt.
2. Romanówka 2, 4, 16 – 72 szt.
3. Długa 9 – 7 szt.
4. Kościuszki 13 – 7 szt.
5. Żwirki i Wigury 12 – 21 szt.
6. Stacyjna 57 – 35 szt.

Termin wykonania robót do 30.11.2016r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę opraw oświetleniowych” w terminie do dnia 19.05.2016r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł) do dnia 19.05.2015r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 09.05.2016r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.05.2016r w biurze Spółdzielni o godz. 1030.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

11Maj2016

Przetarg na wymianę stolarki okiennej

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych wg zestawienia:

I. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV – 25 szt.
II. Wymiana okienek piwnicznych drewnianych na okna z PCV – 15 szt.
III. Wymiana drzwi wejściowych do budynku, aluminiowych – 3 szt.

Termin wykonania robót do 30.11.2016r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę okien” w terminie do dnia 19.05.2016r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tyś. zł) do dnia 19.05.2016r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 09.05.2016r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.05.2016r w biurze Spółdzielni o godz. 1045.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

11Maj2016

Przetarg na roboty malarski

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty malarskie wg zestawienia:

1. Malowanie klatek schodowych w budynkach:
Romanówka 2, 4, 16 – 12 klatek schodowych
Korczaka 11 – 3 klatki schodowe
Długa 9 – 1 klatka schodowa
Kościuszki 13 – 1 klatka schodowa
Żwirki i Wigury 12 – 3 klatki schodowe

Termin wykonania robót do 30.11.2016r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty malarskie” w terminie do dnia 19.05.2016r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tyś. zł) do dnia 19.05.2016r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 09.05.2016r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.05.2016r w biurze Spółdzielni o godz. 1015.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

11Maj2016

Przetarg na roboty remontowe, elewacyjne – Stacyjna, Korczaka, Romanówka

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe elewacyjne w budynkach zlokalizowanych przy ul. Stacyjnej, Korczaka i Romanówka wg zestawienia:

I. Roboty remontowe elewacji – ok. 1300,0 m2
II. Remont tarasów – ok. 60,0 m2

Termin wykonania robót do 30.10.2016r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty remontowe elewacyjne budynków przy ul. Stacyjnej, Korczaka i Romanówka.” w terminie do dnia 19.05.2016r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tyś. zł) do dnia 19.05.2016r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 09.05.2016r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.05.2016r w biurze Spółdzielni o godz. 1130.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

11Maj2016

Przetarg na roboty remontowe, elewacyjne

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe elewacyjne w budynkach zlokalizowanych na terenie osiedli Stacyjna i Kościuszki II wg zestawienia:

I. Roboty remontowe elewacji – ok. 1450,0 m2
II. Remonty tarasów – ok. 35 m2

Termin wykonania robót do 30.10.2016r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty remontowe elewacyjne na osiedlach Stacyjna i Kościuszki II” w terminie do dnia 19.05.2016r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tyś. zł) do dnia 19.05.2016r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 09.05.2016r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.05.2016r w biurze Spółdzielni o godz. 1115.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

11Maj2016

Przetarg na roboty drogowe

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty drogowe wg zestawienia:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dróg i parkingów o powierzchni – ok. 520,0 m2

Termin wykonania robót do 30.11.2016r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty drogowe” w terminie do dnia 19.05.2016r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tyś. zł) do dnia 19.05.2016r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 09.05.2016r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.05.2016r w biurze Spółdzielni o godz. 1100.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

27Październik2014

10 Listopada – będzie nieczynne

Posted by admin under: Bez kategorii.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GARWOLINIE

INFORMUJE, ŻE W DNIU 10 LISTOPADA 2014 ROKU

BIURO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ORAZ PUNKT KASOWY W TRĄBKACH

BĘDĄ NIECZYNNE

Komentowanie nie jest możliwe 

24Październik2014

Przetarg

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie

ul. Kościelna 6, 08-400 Garwolin

ogłasza przetarg

na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Garwolinie, przy ul. Stacyjnej 67, nr lokalu – 14, pierwsze piętro, o powierzchni użytkowej – 54,60 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wraz z pomieszczeniem piwnicznym, oznaczonym numerem 14, przynależnym do tego lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2014r. w siedzibie Spółdzielni w Garwolinie, przy ul. Kościelnej 6, pokój nr 5, przy czym:

  1. O godz. 1030 – udział biorą członkowie spółdzielni, oczekujący na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,

  2. W przypadku braku ofert od osób wymienionych w punkcie 1, o godz. 1100 odbędzie się kolejny przetarg w którym mogą brać udział inne osoby.

Cena wywoławcza wynosi 160000,00 zł.

Wadium w wysokości 5000,00 zł należy wpłacić w kasie spółdzielni w dniu przetargu do godz. 1000.

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (25) 682 30 26 lub w biurze Spółdzielni pokój nr 2.

Lokal można obejrzeć po uzgodnieniu terminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Komentowanie nie jest możliwe 

Kalendarz

Kwiecień 2017
P W Ś C P S N
« lut    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategorie