2Sierpień2017

Przetarg na wymianę sieci wodociągowej

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na wymianę sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Trąbkach wraz z przyłączami do 7 budynków.

Termin wykonania robót do 30.09.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę sieci wodociągowej” w terminie do dnia 10.08.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 8000,00 zł (osiem tyś. zł) do dnia 10.08.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 01.08.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 10.08.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1015.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

6Czerwiec2017

Przetarg na roboty remontowe elewacyjne

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe elewacyjne w budynkach zlokalizowanych na terenie osiedli Kościuszki II i Trąbki wg zestawienia:

I. Roboty remontowe elewacji – ok. 1020,0 m2
II. Remonty tarasów – ok. 35,0 m2
III. Remont balkonów – ok. 170,0 m2

Termin wykonania robót do 30.10.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty remontowe elewacyjne na osiedlach Trąbki i Kościuszki II” w terminie do dnia 13.06.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tyś. zł) do dnia 13.06.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 05.06.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 13.06.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1100.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

6Czerwiec2017

Przetarg na roboty remontowe elewacyjne

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe elewacyjne w budynkach zlokalizowanych na terenie osiedli Stacyjna i Kościuszki II wg zestawienia:

I. Roboty remontowe elewacji – ok. 1150,0 m2
II. Remonty tarasów – ok. 100,0 m2

Termin wykonania robót do 30.10.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty remontowe elewacyjne na osiedlach Stacyjna i Kościuszki II” w terminie do dnia 13.06.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tyś. zł) do dnia 13.06.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 06.06.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 13.06.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1045.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

6Czerwiec2017

Przetarg na roboty drogowe

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty drogowe wg zestawienia:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dróg i parkingów o powierzchni – ok. 680,0 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodników – ok. 135,0 m2

Termin wykonania robót do 30.11.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty drogowe” w terminie do dnia 13.06.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tyś. zł) do dnia 13.06.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 05.06.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 13.06.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1030.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

16Maj2017

Przetarg na roboty remontowe polegające na wymianie opraw oświetleniowych

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe polegające na wymianie opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, wg zestawienia:

1. Korczaka 15, 33 – 48 szt.
2. Romanówka 12,22, 24 – 66 szt.
3. Nadwodna 10 – 7 szt.
4. Stacyjna 47, 63 – 24 szt.
5. Warszawska 40, 44 – 60 szt.

Termin wykonania robót do 30.11.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę opraw oświetleniowych” w terminie do dnia 24.05.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) do dnia 24.05.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 15.05.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1030.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

16Maj2017

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych wg zestawienia:

I. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV – 9 szt.
II. Wymiana okienek piwnicznych drewnianych na okna z PCV – 8 szt.

Termin wykonania robót do 30.11.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę okien” w terminie do dnia 24.05.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc zł) do dnia 24.05.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 15.05.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1045.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

16Maj2017

Przetarg na roboty malarskie

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty malarskie wg zestawienia:

1. Malowanie klatek schodowych w budynkach:
Romanówka 12, 22, 24 – 11 klatek schodowych
Korczaka 15 – 3 klatki schodowe
Stacyjna 63 – 1 klatka schodowa
2. Malowanie obróbek blacharskich na dachu budynku.
3. Malowanie ścian i sufitów w korytarzach piwnicznych.

Termin wykonania robót do 30.11.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty malarskie” w terminie do dnia 24.05.2017r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tyś. zł) do dnia 24.05.2017r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 15.05.2017r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2017r w biurze Spółdzielni o godz. 1015.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

20Luty2017

Przetarg na remont balkonów

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na remont balkonów w ilości 16 szt. wraz z wymianą balustrad w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 36 w Garwolinie

Termin wykonania robót do 30.06.2017r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont balkonów budynku przy ul. Warszawskiej 36 w Garwolinie” w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2

  2. Wpłata wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tyś. zł) do dnia 28.02.2017 r. do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Odział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 20.02.2017 r. i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

  1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

  2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 28.02.2017 r. w biurze Spółdzielni o godz. 1015.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

 

Komentowanie nie jest możliwe 

1Styczeń2017

Nowy – Regulamin Porządku Domowego

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie informuje, że od 01 stycznia 2017r. obowiązuje nowy „Regulamin Użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie” uchwalony uchwałą Nr 16/2016 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2016r.

Treść nowego regulaminu dostępna jest pod adresem: Reglamin

Komentowanie nie jest możliwe 

11Maj2016

Przetarg na roboty remontowe – wymianie opraw oświetleniowych na klatkach

Posted by admin under: Bez kategorii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garwolinie ul. Kościelna 6 ogłasza przetarg na roboty remontowe polegające na wymianie opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, wg zestawienia:

1. Korczaka 11 – 18 szt.
2. Romanówka 2, 4, 16 – 72 szt.
3. Długa 9 – 7 szt.
4. Kościuszki 13 – 7 szt.
5. Żwirki i Wigury 12 – 21 szt.
6. Stacyjna 57 – 35 szt.

Termin wykonania robót do 30.11.2016r

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę opraw oświetleniowych” w terminie do dnia 19.05.2016r do godziny 1000 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie ul. Kościelna 6, pokój nr 2
2. Wpłata wadium w wysokości 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł) do dnia 19.05.2015r do godz. 1000, w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto w PKO BP S.A. I Oddział Otwock NR 65 1020 4476 0000 8102 0017 6784.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie pokój nr 2 od dnia 09.05.2016r i ofertę przygotować zgodnie ze specyfikacją.

Zastrzega się:

1. Przepadek wadium na rzecz zleceniodawcy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.05.2016r w biurze Spółdzielni o godz. 1030.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub ustnie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

Komentowanie nie jest możliwe 

Kalendarz

Kwiecień 2018
P W Ś C P S N
« sie    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Kategorie